Warunki korzystania

1. Wprowadzenie

1.1 Ta witryna („nasza witryna”) promuje firmę, o której mowa. W tych warunki, firma będzie określana jako „my” i/lub „nasz”.

1.2 Korzystanie z naszej Witryny podlega następującym warunkom („Warunki korzystania”). Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, natychmiast przestań korzystać z naszej Witryny. Uzyskując dostęp do naszej Witryny i korzystając z niej, wyrażasz na to zgodę Twoja zgoda na związanie się niniejszymi Warunkami użytkowania. Stanowią one prawną umowę między Tobą a nami i mogą być jedynie zmieniane za naszą zgodą. Należy je czytać w połączeniu z wszelkimi szczegółowymi informacjami podanymi w naszej Witrynie na temat sposobu działania naszej Witryny oraz dostępne usługi, w tym nasze Prywatność & Zasady dotyczące plików cookie i Warunki handlowe (jeśli dotyczy).

1.3 Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków użytkowania bez wcześniejszego powiadomienia przez zmiany ich w naszej Witrynie.

2. Dostęp do naszej Witryny

2.1 Nie możemy zagwarantować, że nasza Witryna będzie działać w sposób ciągły lub bez przerw bez błędów. Nie wolno Ci próbować ingerować w prawidłowe działanie naszej Witryny, aw szczególności nie wolno Ci tego robić próbować obejść zabezpieczenia, manipulować, włamać się lub w inny sposób zakłócić naszą Witrynę lub dowolny system komputerowy, serwer, router lub inne urządzenie podłączone do Internetu.

2.2 Ponosisz odpowiedzialność za zapewnienie, że Twój system komputerowy spełnia wszystkie odpowiednie wymagania techniczne specyfikacje niezbędne do korzystania z naszej Witryny i są zgodne z naszą Witryną. Rozumiesz również, że nie możemy i nie robimy gwarantuje lub zapewnia, że ​​wszelkie treści w naszej Witrynie będą wolne od infekcji, wirusów i/lub innego kodu, który ma właściwości zanieczyszczające lub niszczące. Jesteś odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich procedur i kontroli antywirusowych (w tym testy antywirusowe i inne zabezpieczenia) w celu spełnienia określonych wymagań użytkownika w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności wprowadzania i wyprowadzania danych.

2.3 Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych funkcji lub części naszej Witryny lub całej naszej Witryny Witryna dla użytkowników, którzy się u nas zarejestrowali. Jeśli wybierzesz lub otrzymasz kod identyfikacyjny użytkownika, hasła lub jakiejkolwiek innej informacji w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne i nie wolno ujawniać ich osobom trzecim. Mamy prawo do wyłączenia dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasło, wybrane przez Ciebie lub przydzielone przez nas, w dowolnym momencie, jeśli naszym zdaniem nie zastosowałeś się do któregokolwiek postanowień niniejszych Warunków użytkowania.

2.4 Zastrzegamy sobie prawo, według naszego uznania, do wycofania, zawieszenia lub zmodyfikowania naszej Witryny lub niektórych funkcji lub części naszej Witryny za powiadomieniem lub bez powiadomienia, jeśli mamy ku temu powód. Może się też zdarzyć, że nasza Witryna lub niektóre funkcje lub części naszej Witryny staną się niedostępne, czy to zgodnie z harmonogramem, czy nie. ty zgadzamy się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek wycofanie, modyfikację, niedostępność, zawieszenie lub przerwanie działania naszej Witryny lub jakiejkolwiek usługi dostępnej w naszej Witrynie lub za jej pośrednictwem.

3. Korzystanie z naszej Witryny

3.1 Musisz odpowiedzialnie korzystać z naszej Witryny i dostępnych w niej informacji. Brak takich informacji mogą być wykorzystywane do lub w związku z jakimkolwiek niezgodnym z prawem, niemoralnym lub antyspołecznym celem lub w sposób, który jest lub może być szkodliwe dla naszego imienia lub reputacji.

3.2 Nie możesz korzystać z naszej Witryny:
 1. w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem;
 2. do wysyłania spamu;
 3. szkodzić, grozić, wykorzystywać lub nękać inną osobę lub w sposób, który narusza czyjąś prywatność lub jest (w naszym uzasadnionej opinii) obraźliwe, niedopuszczalne lub szkodliwe dla nas, naszych klientów lub dostawców;
 4. do tworzenia, sprawdzania, potwierdzania, aktualizowania lub poprawiania własnych lub cudzych baz danych, rejestrów, katalogów, klientów listy, listy mailingowe lub listy poszukiwawcze;
 5. ingerować, aktualizować lub zmieniać dowolną część naszej Witryny;
 6. w sposób, który wpływa na sposób jego działania;
 7. w sposób, który nakłada nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na komunikację naszą lub naszych dostawców i systemów technicznych określonych przez nas; lub
 8. wykorzystywanie jakichkolwiek zautomatyzowanych środków do monitorowania lub kopiowania naszej Witryny lub jej zawartości bądź ingerowania w nią lub podejmowania prób ingerować w działanie naszej Witryny.

4. Prawa własności intelektualnej

4.1 Cała zawartość naszej Witryny, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, zdjęcia i grafika, jest chronione prawem autorskim. My lub nasi licencjodawcy posiadamy prawa autorskie i/lub prawa do baz danych w zakresie wyboru, koordynacji, aranżacji i ulepszania takich treści, jak również w treści oryginalnej. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie w nich określonych Warunków użytkowania żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie daje użytkownikowi żadnych praw w odniesieniu do jakiejkolwiek własności intelektualnej będącej własnością my lub nasi licencjodawcy. Nie będziesz dochodzić ani próbować uzyskać takich praw i nie będziesz używać, kopiować, powielać, modyfikować, publikować, transmitować, uczestniczyć w przekazywaniu lub sprzedaży, tworzyć dzieł pochodnych lub w jakikolwiek sposób wykorzystywać, naszą nazwę, znaki towarowe, logo lub inne zastrzeżone znaki lub jakąkolwiek zawartość naszej Witryny, w całości lub w części, z wyjątkiem zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania.

5. Jeśli dostarczasz treści do naszej Witryny

5.1 Jeśli dostarczysz jakiekolwiek materiały do naszej Witryny (na przykład, udostępniając oceny i recenzje, komentarze, artykuły lub przesyłanie jakichkolwiek innych treści w dowolnym formacie (w tym wideo) (każda „Treść użytkownika”), zgadzasz się nieodwołalnego i nieodpłatnego udzielenia nam zgody na korzystanie z Treści Użytkownika (w tym przystosowanie ich do eksploatacji lub z powodów redakcyjnych) we wszystkich mediach na całym świecie, dla naszych własnych działań marketingowych, badawczych i promocyjnych oraz dla naszych własnych wewnętrzne cele biznesowe, które mogą obejmować udostępnianie Treści Użytkownika wybranym partnerom zewnętrznym, usługi dostawców, mediów społecznościowych i witryn sieciowych.

5.2 Jesteś właścicielem Treści użytkownika przez cały czas i nadal masz prawo do korzystania z nich w dowolny sposób wybierz.

5.3 Dostarczając jakiekolwiek Treści użytkownika do naszej Witryny, potwierdzasz, że takie Treści użytkownika:

 1. jest Twoim własnym oryginalnym dziełem lub jesteś upoważniony do dostarczenia go do naszej Witryny i masz prawo nam to przekazać zgodę na korzystanie z nich w celach określonych w niniejszych Warunkach użytkowania;
 2. nie będzie zawierać ani promować treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, wprowadzających w błąd, obraźliwych, zniesławiających (tzn. zaszkodzić czyjejś dobrej reputacji) lub cokolwiek innego, co mogłoby spowodować powszechną obrazę lub przynieść nam lub naszym partnerów biznesowych na złą reputację;
 3. nie odbiera ani nie wpływa na prawa innych osób do prywatności, prawa umowne ani żadne inne prawa;
 4. nie zawiera żadnych wirusów ani innych kodów, które mogłyby uszkodzić, zakłócić lub w inny sposób niekorzystnie wpłynąć na działanie naszej Witryny;
 5. jeśli zostanie wykorzystany do promowania własnej firmy lub usług, jasno i otwarcie określi Twoje powiązania z wyraźnie określony biznes; i
 6. nie będzie zawierać żadnej formy masowego rozsyłania ani spamu.

5.4 Jeśli nie chcesz udzielić nam uprawnień określonych powyżej, nie dostarczaj żadnych materiałów nasza Witryna.

5.5 Nie mamy obowiązku publikowania Treści użytkownika w naszej Witrynie i zastrzegamy sobie prawo do usuwania żadnych Treści Użytkownika w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

5.6 Nie edytujemy, nie sprawdzamy ani nie sprawdzamy żadnych Treści użytkownika wyświetlanych w naszej Witrynie. Jeśli wierzysz, że jakikolwiek Treści użytkownika nie spełniają wymagań określonych w niniejszym paragrafie, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym. Wtedy będziemy przeglądać Treści użytkownika i, jeśli uznamy to za stosowne, usuwać je w rozsądnym czasie.

6. Nasza odpowiedzialność

6.1 Chociaż mamy nadzieję, że nasza Witryna będzie interesująca dla użytkowników, nie ponosimy odpowiedzialności i nie oferujemy gwarancji lub warunków w odniesieniu do naszej Witryny lub jej zawartości, w najszerszym zakresie, w jakim taka odpowiedzialność może zostać wyłączona prawo.

6.2 Nie ma ograniczeń co do tego, za co my i osoby świadczące nasze usługi będziemy odpowiedzialni, jeśli ktoś umrze lub zostanie ranny z powodu naszego zaniedbania lub popełnienia przez nas oszustwa.

6.3 W żadnym wypadku my, właściciel lub operator naszej Witryny, ani żadna inna organizacja zaangażowani w tworzenie, produkcję, utrzymywanie lub dystrybucję naszej Witryny ponoszą odpowiedzialność kontraktową, deliktową (w tym zaniedbanie), naruszenie ustawowego obowiązku, nawet jeśli można je było przewidzieć, za jakąkolwiek stratę:

 1. zyski, sprzedaż, biznes lub przychody;
 2. przerwa w działalności;
 3. przewidywane oszczędności;
 4. możliwość biznesowa, dobra wola lub reputacja;
 5. wykorzystanie lub uszkodzenie informacji; lub
 6. informacje.

6.4 Jeśli nie będziemy przestrzegać tych warunków, będziemy odpowiedzialni tylko za straty, które poniosłeś jako bezpośredni wynik. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiekolwiek inne straty, niezależnie od tego, czy takie straty wynikają z nieprzestrzegania naszych zobowiązań lub umowy, z powodu czegoś, co zrobiliśmy lub czego nie zrobiliśmy w wyniku zaniedbania, z powodu zniesławiających oświadczeń lub odpowiedzialności za produkt lub w inny sposób w wyniku:

 1. korzystanie lub niemożność korzystania z naszej Witryny;
 2. wykorzystywanie lub poleganie na jakichkolwiek treściach wyświetlanych w naszej Witrynie; jakikolwiek błąd, wada, niewykonanie czegoś, brak informacji lub wirusa w naszej Witrynie lub jeśli nie działa ona prawidłowo z powodu incydentów pozostających poza naszą kontrolą takie jak (między innymi) przerwy w komunikacji i sieciach oraz okoliczności pozostające poza naszą kontrolą;
 3. kradzież, zniszczenie informacji lub uzyskanie dostępu do naszych danych, programów lub usług bez naszego udziału pozwolenie; lub
 4. towary, produkty, usługi lub informacje otrzymane za pośrednictwem lub reklamowane na dowolnej stronie internetowej, do której prowadzi link z naszej Witryna.

7. Ogólne

7.1 Jeżeli nasza Witryna zawiera łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez strony trzecie, linki są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych stron ani zasobów.

7.2 Wszelkie formalne zawiadomienia prawne należy przesyłać do nas, korzystając z danych podanych w naszej Witrynie.

7.3 Nieegzekwowanie przez nas prawa nie oznacza zrzeczenia się tego prawa. Nie możesz przypisywać ani przenieść swoje prawa wynikające z niniejszych Warunków użytkowania.

7.4 Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznana za niewykonalną z punktu widzenia prawa, wszystkie pozostałe części niniejszych Warunków użytkowania pozostają nienaruszone3. i pozostają w mocy.

8. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

8.1 Niniejsze warunki stanowią całość umowy między Tobą a nami dotyczącej sposobu korzystania z naszej Witryny. Jeśli sąd zdecyduje, że warunek jest nieważny, pozostałe warunki będą nadal obowiązywać.

8.2 Do korzystania z naszej Witryny i niniejszych warunków zastosowanie ma prawo Anglii i Walii. Kontrolujemy nasze Witryna z Wielkiej Brytanii. Możesz jednak uzyskać dostęp do naszej Witryny z innych miejsc na świecie. Chociaż w tych miejscach mogą obowiązywać inne prawa niż prawa Anglii i Walii, korzystając z naszej Witryny, zgadzasz się, że prawa Anglii i Walii będą miały zastosowanie do wszystkiego, co dotyczy korzystania z naszej Witryny, a użytkownik zgadza się przestrzegać tych praw. Mamy prawo pozwać Cię do sądu w kraju, w którym mieszkasz.

9. Jak się z nami skontaktować

9.1 W przypadku problemów z naszą Witryną lub chęci skomentowania jej, prosimy o skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w naszej Witrynie.