Warunki handlowe

(ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Witryna może być używana do zakupu towarów lub usług)

1. Wprowadzenie

1.1  Warunki zawarte w tym dokumencie (Warunki handlowe) mają zastosowanie do wszystkich transakcji na zakup produktów i usług (każda z nich to „Usługa” lub dwie lub więcej „Usługi”) z Witryny. Zamawiając jakiekolwiek Usługi z naszej Witryny, wyrażasz zgodę być związany niniejszymi Warunkami handlowymi. Stanowią one prawną umowę między Tobą a nami i mogą być zmieniane tylko za naszym pośrednictwem zgoda. Możesz wydrukować kopię niniejszych Warunków handlowych, wybierając opcję drukowania z menu „Plik” w przeglądarce.

1.2  W przypadku, gdy Witryna zawiera odrębne warunki handlowe, do których odsyłacze znajdują się na stronie głównej Witryny, w w przypadku konfliktu między tymi warunkami handlowymi a niniejszymi Warunkami handlowymi, pierwszeństwo mają warunki handlowe niniejsze Warunki handlowe.

1.3  Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków handlowych bez uprzedniego powiadomienia, pod warunkiem, że taka zmiana nie wpłynie na żadne zakupy dokonane przed wprowadzeniem zmiany.

2. Zamawianie

2.1  Możesz złożyć zamówienie na zakup Usługi reklamowanej na sprzedaż w naszej Witrynie, postępując zgodnie z monity na ekranie po kliknięciu interesującego Cię elementu. Będziesz miał możliwość sprawdzenia i poprawienia każdego wprowadzać błędy w zamówieniu do momentu złożenia zamówienia przez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” na stronie stronę kasy. 

2.2 Wszystkie złożone przez Ciebie zamówienia podlegają naszej akceptacji. Możemy wybrać, że tego nie zrobimy przyjąć Twoje zamówienie z jakiegokolwiek powodu i nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani nikogo innego w takich okolicznościach.

2.3 Po przesłaniu do nas zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia z numerem zamówienia i szczegółami zamówionych produktów. Przyjęcie zamówienia i utworzenie umowa między nami nastąpi, gdy wyślemy Ci e-mail potwierdzający, że zamówione przez Ciebie produkty są wysłane do Ciebie, chyba że powiadomiliśmy Cię, że nie przyjmujemy Twojego zamówienia lub już je anulowałeś zgodnie z poniższymi postanowieniami (zobacz Anulacje i zwroty). 

2.4 Jeśli Twoje zamówienie obejmuje Usługi, które nie są dostępne z magazynu, kontaktować się z Tobą przez e-mail lub telefonicznie, aby zapytać, jak chcesz postępować. Będziesz mieć możliwość zaczekania do godz Usługi są dostępne z magazynu lub anuluj zamówienie.

3. Ceny i płatności

3.1  Ceny Usług reklamowanych na sprzedaż w naszej Witrynie są określone w naszej Witrynie. Wszystkie ceny są w funtach (£) szterlingach, bez podatku VAT i kosztów wysyłki. Koszty wysyłki zostaną dodane do całkowitej należnej kwoty po wybraniu usługi dostawy z dostępnej opcji, jak określono w Informacjach o wysyłce.

3.2  Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie przed (ale nie po) zaakceptowaniu Twojego zamówienia.

3.3  Nie możemy przyjąć Twojego zamówienia, dopóki nie zapłacisz za nie w całości.

3,4  W mało prawdopodobnym przypadku, gdy cena produktu została nieprawidłowo podana na naszej Stronie, skontaktujemy się z Tobą e-mailem lub telefonicznie, aby zapytać, czy chcesz kontynuować zamówienie we właściwym czasie Cena £. Jeśli nie chcesz kontynuować lub nie możemy uzyskać instrukcji, anulujemy zamówienie. Chyba że potwierdziliśmy już wysyłkę Twojego zamówienia, nie będziemy zobowiązani do świadczenia Usług po niewłaściwej cenie.

4. Dostawa/Wysyłka

4.1  W zależności od dostępności, dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby dostarczyć Usługi, które zamówiłeś, jak najszybciej po zaakceptowaniu przez nas Twojego zamówienia.

4.2  Dostarczymy bezpośrednio na adres podany w zamówieniu.

4.3  Nie można określić dokładnego czasu dostawy. Niektóre dostawy mogą wymagają podpisu w celu potwierdzenia odbioru.

4.4  Po dostarczeniu zamówione Usługi staną się Twoją własnością i odpowiedzialności i, z wyjątkiem Usług, które są uszkodzone lub wadliwe w momencie dostawy lub zostały dostarczone nieprawidłowo dostarczone, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich utratę, uszkodzenie lub zniszczenie po ich dostarczeniu.

5. Anulacje i zwroty

5.1  O ile nie ma zastosowania jeden z wyjątków wymienionych w punkcie 5.4 poniżej, możesz anulować zamówienia (lub jakiejkolwiek jego części) bez podania przyczyny w ciągu czternastu (14) dni. Okres anulowania wygaśnie czternaście (14) dni od dnia nabycia przez Ciebie, lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie nabywa, fizyczne posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz nas o tym powiadomić, podając pełne dane imię i nazwisko, adres i numer zamówienia (jeśli dotyczy) lub, alternatywnie, poprzez zwrot Usług, zgodnie z art poniższe przepisy (zob Klauzula 5.4).

5.2  Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, że prześlą Państwo informację dotyczącą skorzystać z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

5.3  Jeśli anulujesz niniejszą umowę, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszt dostarczenia/wysyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia/wysyłki inny niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy/wysyłki oferowany przez nas). Zwrotu płatności dokonamy za pomocą takie same sposoby płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w jakimkolwiek przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem kosztów do czasu ich uzyskania otrzymałeś towar z powrotem lub dostarczyłeś dowód odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Alternatywnie możesz poprosić nas o zastąpienie Usługi zamiast zwrotu pieniędzy, ale możemy to zrobić tylko wtedy, gdy Usługa, którą chcesz zastąpić, ma taką samą wartość jak zamówienie, które anulujesz.

5.4  Nie możesz anulować zamówienia, jeśli:

  1. wyjąłeś wszelkie nagrania dźwiękowe i/lub wizualne lub oprogramowanie komputerowe z zapieczętowanego opakowania, w którym się znajdują zostały Ci dostarczone;
  2. Usługi składają się z przedmiotów łatwo psujących się lub zostały jednokrotnie zapieczętowane ze względów ochrony zdrowia lub higieny zostały one otwarte po ich otrzymaniu;
  3. Usługi zostały dostosowane lub wykonane zgodnie z własnymi specyfikacjami;
  4. wszelkie Usługi, które zacząłeś pobierać lub przesyłać strumieniowo; lub
  5. wszelkie Usługi, które po dostarczeniu zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
chyba że takie Usługi były uszkodzone lub wadliwe w momencie dostarczenia do Ciebie lub zostały dostarczone nieprawidłowo.

5.5 Wszystkie takie Usługi powinny zostać zwrócone w ciągu czternastu (14) dni od anulowania zamówienia oraz, w każdym przypadku, nie później niż dwadzieścia osiem (28) dni po dostarczeniu Ci Usługi, zgodnie z następujący proces:

  1. zapakuj bezpiecznie przesyłkę zwrotną, upewniając się, że dołączono notatkę zwrotną, która zostanie dołączona do przesyłki paczkę, w której dostarczono zamówienie, i dołącz etykietę z adresem zwrotnym, która również została wysłana w zestawie; i
  2. zwróć nam przesyłkę, sugerujemy, kurierem, listem poleconym lub inną formą poświadczenia Poczta. Zalecamy wykupienie ubezpieczenia pocztowego wystarczającego na pokrycie wartości zawartości.

5.6  Nasze zasady dotyczące anulowania i zwrotów nie mają wpływu na Twoje ustawowe prawa.

6. Wadliwe usługi

6.1  Jeśli jakakolwiek zakupiona Usługa jest uszkodzona lub wadliwa w momencie dostawy, możemy zaoferować naprawę, odpowiednio wymienić lub zwrócić, zgodnie z Twoimi prawami. Jeśli uważasz, że Usługa jest wadliwa, powinieneś to zrobić powiadomić nas o zorganizowaniu zwrotu Usługi(ów).

6.2 Nasze zasady dotyczące wadliwych Usług nie mają wpływu na Twoje ustawowe prawa.

7. Informacje o usłudze

7.1  Podjęliśmy rozsądne kroki, aby wyświetlać kolory jak najdokładniej oraz inne szczegóły naszych Usług na obrazach, które pojawiają się w naszej Witrynie. Jednak jak rzeczywiste kolory i detale które widzisz na ekranie, będzie zależeć od twojego monitora, nie możemy zagwarantować, że twój monitor wyświetli jakikolwiek kolor lub inny szczegóły będą dokładnie odzwierciedlać kolor lub szczegóły Usługi w momencie dostawy.

7.2 Od czasu do czasu nasze sklepy mogą organizować specjalne lub lokalne promocje, które mogą nie być dostępne online lub możemy oferować specjalne promocje online, które nie są dostępne w naszych sklepach. Proszę to zanotować, chyba że wyraźnie zaznaczono to w naszej Witrynie, zakupy dokonane online nie kwalifikują się do punktów w ramach żadnego programu kart lojalnościowych ani rabaty w ramach dowolnego programu kart rabatowych, który możemy obsługiwać w naszych sklepach.

7.3  Wszelkie informacje w naszej Witrynie dotyczące rozmiarów Usług mają charakter orientacyjny tylko. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do rozmiaru wymaganej Usługi, zalecamy wcześniejszy kontakt z nami złożenie zamówienia.

8. Zamówienia z dostawą poza Wielką Brytanię

8.1 Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do naszej Witryny spoza Wielkiej Brytanii, jesteś odpowiada za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, jeśli i w zakresie, w jakim mają one zastosowanie. Nie reprezentujemy ani nie gwarantujemy że wszelkie Usługi w naszej Witrynie są odpowiednie do użytku lub dostępne w lokalizacjach poza Wielką Brytanią lub że jest zgodny z wszelkimi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi takich innych lokalizacji.

8.2 Skontaktuj się z nami przed zamówieniem Usług z dostawą poza Wielką Brytanię. Możemy odmówić do przyjęcia zamówienia, jeśli nie skontaktujesz się z nami przed złożeniem zamówienia. Z zastrzeżeniem naszej zgody i możliwości dostarczenia Usługi poza Wielką Brytanią, ponieważ mogą podlegać cłom importowym i podatkom. Będziesz odpowiedzialny za te. Nie mamy kontroli nad takimi opłatami i nie możemy doradzić, jakie mogą być, chociaż lokalne zwyczaje biuro może pomóc. W przypadku dostaw poza Wielką Brytanię będziesz traktowany jako importer i tak jest ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich praw i przepisów kraju, w którym Usługi mają być świadczone. Dostawy transgraniczne mogą podlegać otwarciu i kontroli przez organy celne.

9. Bezpieczeństwo

9.1  Rozumiemy, że możesz mieć obawy dotyczące bezpieczeństwa w Internecie. Nasza strona korzysta z bezpiecznego w naszym procesie składania zamówień online, aby chronić Twoje dane osobowe.

9.2  Gdy przechodzisz do kasy, zanim pojawi się monit o dokończenie rozliczenia i wysyłki adresu, Twoja przeglądarka przejdzie w tryb bezpieczny. Dane dotyczące Twojego zamówienia oraz dane osobowe i karty płatniczej wszystkie zostaną przekazane na nasz serwer w zaszyfrowanym formacie. Gdy tylko złożysz zamówienie, wyjdziesz z trybu bezpiecznego. Tak jak dodatkowa ochrona dla Ciebie, nasz system jest zaprojektowany tak, abyś nie mógł złożyć zamówienia, dopóki nie znajdziesz się bezpiecznie w środku tryb bezpieczny.

9.3 Zalecamy, aby nikomu, w tym nam, nie przekazywać danych karty płatniczej e-mail. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść, przesyłając nam informacje przez łącze internetowe lub przez e-mail. Za wszelkie takie straty ponosisz wyłączną odpowiedzialność.

9.4 Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące bezpieczeństwa, skontaktuj się z nami.

10. Nasza odpowiedzialność

10.1  Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za uniemożliwienie wykonania któregokolwiek z naszych zobowiązań lub ograniczone przez jakiekolwiek okoliczności lub przyczyny pozostające poza naszą uzasadnioną kontrolą.

10.2 Ponosisz odpowiedzialność za sposób korzystania z zamówionych Usług. W zakresie nie zabronionym zgodnie z prawem nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, których nie da się rozsądnie przewidzieć, ani za jakiekolwiek straty biznesowe (co obejmuje utratę zysków, kontraktów, wartości firmy, przerwę w działalności, utratę możliwości biznesowych lub możliwości i inne podobne straty).

10.3 Przyjmujemy odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem oraz odpowiedzialność za oszukańcze wprowadzenie w błąd i jakakolwiek inna odpowiedzialność, której zgodnie z prawem angielskim nie można wykluczyć.

10.4 Żadne z postanowień tej sekcji ani innych postanowień naszych Warunków handlowych nie wpływa na Twoje ustawowe prawa.

11. Dane osobowe

11.1 Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Polityka Cookie. Poświęć trochę czasu na przeczytanie naszej Polityki prywatności & Polityka plików cookie, ponieważ zawiera ważne warunki, które Cię dotyczą.

12. Ogólne

12.1 Nieegzekwowanie przez nas prawa nie oznacza zrzeczenia się tego prawa. Nie możesz przypisywać ani przenieść swoje prawa wynikające z niniejszych Warunków handlowych.

12.2 Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków handlowych zostanie uznana za niewykonalną z punktu widzenia prawa, wszystkie pozostałe części niniejszych Warunków handlowych pozostają nienaruszone i pozostają w mocy.

12.3 Ty i my zgadzamy się, że do niniejszych Warunków handlowych zastosowanie ma prawo angielskie, a wszelkie spory między nami wynikające z niniejszych Warunków handlowych lub w związku z nimi będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy angielskie, chyba że tak jest rezydentem w innej części Zjednoczonego Królestwa, w którym to przypadku zastosowanie ma prawo właściwe dla tej części Zjednoczonego Królestwa zastosowanie, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez tamtejsze sądy. Jesteśmy prawnie zobowiązani do poinformowania Cię, że zakupy mogą być zawierane wyłącznie w języku angielskim i że nie mają zastosowania żadne wymogi dotyczące publicznego zgłoszenia.

12.4 Osoba, która nie jest stroną niniejszej umowy, nie ma żadnych praw wynikających z Umów (Prawa osób trzecich) Act 1999 w celu wyegzekwowania dowolnego warunku tej umowy.

12.5 Nawet jeśli opóźnimy egzekwowanie tej umowy, nadal możemy ją wyegzekwować później. Jeśli nie będziemy nalegać natychmiast, abyś zrobił wszystko, do czego jesteś zobowiązany zgodnie z niniejszymi Warunkami handlowymi, lub jeśli zwlekamy z podjęciem kroków przeciwko tobie w związku z złamaniem tej umowy, nie oznacza to, że nie musisz robić tych rzeczy i nie przeszkodzi nam to w podjęciu kroków przeciwko Tobie w późniejszym terminie. Na przykład, jeśli przegapisz płatność, a my nie ścigamy ale nadal świadczymy Usługi, nadal możemy wymagać od Ciebie dokonania płatności w późniejszym terminie.

13. Jak się z nami skontaktować

13.1 Skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w naszej Witrynie.